IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

LuncH
2006 | SHIBUYA TOKYU TOYOKO
PHOTO: NACASA&PARTNERS INC.