IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2009 | Marunouchi
Photo: Nacasa&Partners Inc.