IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2011 | Daikanyama
Photo: Nacasa&Partners Inc.