IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO GOLD
2008 | GINZA
Photo: Nacasa&Partners Inc.