PLAY
PAUSE
VIEW

IGARASHI DESIGN STUDIO

IGARASHI DESIGN STUDIO

english japanese

NEWS

2022.06.20

2017

jyubako [General goods] Hida Sangyo Co., Ltd.
ichimatsu [Kitchen tools] SORARINE INC.
mochi・kuri・koma [Home goods]Shizuoka Hikimono Project

SCROLL
PAGE TOP